Algemene voorwaarden Fysiotherapie Ypestein Heiloo

Ten aanzien van de behandeling vinden we het prettig om in overleg met u de juiste keuzes te maken om de behandeldoelen te behalen. Bij de behandeling zijn er veelal meerdere mogelijkheden om uw doel te bereiken. Omdat de invulling van het therapeutische programma sterk afhankelijk is van de dagelijkse en persoonlijke omstandigheden van de individuele patiënt, is het niet meer dan logisch hier rekening mee te houden.